lördag 31 oktober 2015

Att ta ansvar under grupparbeten

Jag arbetar just nu med bokcirklar kring en bok med mina elever. Eleverna har fått låna var sin bok som de läser hemma enligt en läsplan. De har läsläxa till bokcirkeln som ligger på fredagar. I bokcirklarna läser vi högt för varandra ur boken, diskuterar boken samt svarar på läsförståelsefrågor. Varje fredag får eleverna frågor som de ska diskutera gruppvis som hjälper de att utveckla sin förmåga att använda lässtrategier, analysera, tolka budskap och resonera kring egna tankar och åsikter m.m. Eleverna arbetar självständigt med uppgifterna och jag cirkulerar mellan grupperna för att lyssna på deras läsning och resonemang för att ha underlag för bedömning. De ambitiösa eleverna som tar stort ansvar för sin egen inlärning stör sig på att vissa elever använder tiden till att fjanta sig och inte arbeta seriöst. Jag är en sträng lärare när det gäller att störa andra elevers lust att lära och studiero.  Jag hittade en enkel lösning på Pinterest från bloggen "Funkyinfourth" som skulle kunna inspirera de elever som fjantar sig att ta större ansvar för sitt beteende under läsgrupperna. Jag har tagit mig friheten att översätta dessa till svenska. Det hela går ut på att eleverna fyller i ett gruppomdöme om sina klasskamrater utifrån en nivåskala i slutet av bokcirkeln. Jag tror att fördelen med detta arbetssätt är att alla elever förstår vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att lyfta fram att det måste finnas ett tillåtande och hjälpsamt klimat. Jag har nu tänkt testa detta nästa vecka för att se hur väl det faller ut och höra vad eleverna tycker. söndag 25 januari 2015

Bygga argument

Detta inlägg bidrar egentligen inte till att synliggöra lärande men det är ett verktyg för att hjälpa elever att förstå hur man kan bygga upp ett argument.


Jag har hämtat idén hos mrslondon.us och översatt den till svenska.

Markeringssymboler

Här kommer ett dokument med förklaringar till olika markeringssymboler för textredigering.

lördag 8 november 2014

Flippad film om engelska verb

Här kommer min andra flippade film. Den här handlar om engelska verb. Jag gjorde bildspelet i PowerPoint och använde sedan Screencast- O-Matic för att lägga på ljud och filma bildspelet på datorskärmen för att till sist exportera filmen till Youtube som olistad.

torsdag 18 september 2014

Flippad film om demokrati


Här kommer min första flippade film. Den handlar om demokrati. Jag gjorde själva presentationen i Keynote och exporterade den sedan till Explain Everything där jag lade på ljudet innan jag publicerade den som olistad på Youtube.

fredag 5 september 2014

Plansch för exit tickets

Vad fastnade hos dig?
Varför inte tillverka en plansch att hänga på dörren ut ut klassrummet och låta eleverna hänga sina exit tickets i form av post-it-lappar innan de går ut ur klassrummet efter lektionen eller när de slutar för dagen?

måndag 28 juli 2014

En bra klasskompis

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.