lördag 8 november 2014

Flippad film om engelska verb

Här kommer min andra flippade film. Den här handlar om engelska verb. Jag gjorde bildspelet i PowerPoint och använde sedan Screencast- O-Matic för att lägga på ljud och filma bildspelet på datorskärmen för att till sist exportera filmen till Youtube som olistad.

torsdag 18 september 2014

Flippad film om demokrati


Här kommer min första flippade film. Den handlar om demokrati. Jag gjorde själva presentationen i Keynote och exporterade den sedan till Explain Everything där jag lade på ljudet innan jag publicerade den som olistad på Youtube.

fredag 5 september 2014

Plansch för exit tickets

Vad fastnade hos dig?
Varför inte tillverka en plansch att hänga på dörren ut ut klassrummet och låta eleverna hänga sina exit tickets i form av post-it-lappar innan de går ut ur klassrummet efter lektionen eller när de slutar för dagen?

måndag 28 juli 2014

En bra klasskompis

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans. 

Läser du på riktigt eller "låtsas" du läsa?

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsas". När elever väl har insett att det syns om de läser eller inte brukar den äkta läsningen öka i klassrummet.


"Fortkörningsböter"

En skämtsam lapp att dela ut i samband med att elever har för bråttom med skolarbetet.

fredag 4 juli 2014

Lottningspinnar

Dagens tips handlar inte om lärande utan om klassrumsorganisation. 

När vi ska lotta/dra namn i klassen använder jag just nu en sammetspåse med flirtkulor i med elevernas namn på. Jag har tröttnat på dessa kulor som alltid har en tendens till att rymma och rulla iväg på golvet (eftersom jag aldrig lyckas hitta något bra ställe att lägga de dragna kulorna på vilket innebär att jag lägger de på ett bord och då är det svårt att hålla ordning på dem). Vissa år har jag använt en burk med träknappar där jag skrivit elevernas namn på den släta sidan. 

Jag hittade istället denna fantastiska idé med lottningspinnar som jag inte kunde låta bli att testa. Visst är de totalt överjobbade men de tar faktiskt inte så lång tid att göra och det känns ändå kul att lägga lite kärlek på dessa pinnar som man ska använda dagligen i flera år. Perfekt pyssel samtidigt som "Allsång på Skansen". 
Hur gör du? Först och främst får du äta många goda glassar :) eller så bjuder du helt enkelt klassen på pinnglass och ber de spara pinnarna åt dig och ett av dina projekt. Måla sedan glasspinnarna i två olika färger som matchar ditt klassrum (jag använde hobbylack från Panduro). Kör ner pinnarna i en bit frigolit medans de torkar (15 minuter på vardera ände). Skriv namnen på dina elever på ena änden av pinnen, förslagsvis den ljusare änden, med en märkpenna. När du ska lotta bland eleverna i klassen tar du en pinne och sedan sätter du ner den i burken igen fast med andra sidan upp så att du inte drar samma namn igen. Du har alla pinnar på ett och samma ställe samtidigt som du har koll på vilka du redan dragit eller inte. Smart va! 


Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259

onsdag 25 juni 2014

Lässtrategier

Läs, tänk, markera!

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Markeringarna kan självklart användas på olika sätt. Att låta eleverna göra markeringar i marginalen på låneböcker från biblioteket kommer ju inte på fråga, även om det är med blyerts, men om de läser en medhavd privat bok hemifrån är det fullt möjligt med deras tillåtelse (men eftersom vi har en kostnadsfri skola är det givetvis inget alternativ). Däremot är det rent praktiskt möjligt att dela ut små post-it-lappar som eleverna kan fästa i marginalen i låneboken där de markerar sina tankar samtidigt som de läser, tankar som de sedan kan redovisa för dig, parvis, gruppvis eller i helklass. 

Ett annat alternativ är att du kopierar en text som du låter alla elever läsa och markera. Texten kan ni sedan gå igenom tillsammans på en Cleverboard eller liknande och delge varandra läsningsmarkeringarna, utbyta tankar helt enkelt.

Markeringarna kan också användas i samband med kamratrespons av varandras texter. Givetvis kan du använda samma uppsättning markeringar när du läser och ger respons på elevernas skriftliga alster.

Att använda sig av denna markeringsteknik:
  • kan bidra till att synliggöra de egna lässtrategierna som i sin tur kan hjälpa eleverna att bli bättre läsare
  •  kan vara ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att bedöma lässtrategier. 

Idén hämtad och översatt från  användaren "Just a Primary Girl" på hemsidan "Teachers Pay Teachers". 

Småningom tänker jag lägga ut ytterligare ett dokument med kompletterande symboler för markering av textredigering.  

Styckeindelning

Hur lär vi elever styckeindelning? 

Det finns egentligen inga fasta regler när det gäller styckelängd och styckeutformning (indrag- eller blankradsmarkeringar) utan det är upp till eleven/skribenten själv att välja utifrån texttyp och intentioner i texten. Styckemarkeringarna är dock tänkta att fungera som vägvisare för läsaren (så att läsaren lättare kan följa skribentens tankegångar). Skribenten kan välja att skapa stycken så att läsbarheten ökar eller så utgår man från estetiska eller litterära effekter. 

Ett stycke i en text är en innehållslig enhet; stycket har ett tema. Eftersom stycket är en innehållslig enhet bör eleven markera nytt stycke vid förändring i fråga om: tema, tid, rum, person, händelse, aspekt, perspektiv eller argument.

Källa: "Skrivboken" av Siv Strömqvist, Gleerups Förlag 2000

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken. 


torsdag 19 juni 2014

Kan du bevisa det?


Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

onsdag 18 juni 2014

Hur bra har jag förklarat?

En lärare behöver löpande återkoppling på att undervisningen fungerar. 
Det händer att läraren frågar eleverna: Har ni förstått? De elever som oftast svarar på denna fråga har förstått och svarar därmed ja. De elever som inte har förstått vill oftast inte skylta med detta och undviker därför att avslöja att de inte förstått, speciellt om de är i minoritet. Först och främst är det viktigt för läraren att förflytta fokus från elevernas förmåga att förstå till att fokusera på sin egen förmåga att förklara. Inga elever ska behöva känna att de inte förstår, istället är det läraren som inte förklarat så att alla förstått. Genom att använda sig av dessa handsignaler kan läraren göra ett snabbt överslag hur många som har förstått (bedömningsskalan är uppkallad efter skaparen Marzano). Denna metod ger alla elever möjlighet att ange sin förståelse av lärarens undervisning på en skala (inte bara de elever som hörs). Jag inbillar mig också att det är en aning lättare för elever som inte förstått att visa detta på ett subtilt sätt då deras han blir en hand i mängden. Det finns naturligtvis en risk att de anger att de förstått trots att de inte har det men då handlar det om att arbeta med klassrumsklimatet. Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.