lördag 31 oktober 2015

Att ta ansvar under grupparbeten

Jag arbetar just nu med bokcirklar kring en bok med mina elever. Eleverna har fått låna var sin bok som de läser hemma enligt en läsplan. De har läsläxa till bokcirkeln som ligger på fredagar. I bokcirklarna läser vi högt för varandra ur boken, diskuterar boken samt svarar på läsförståelsefrågor. Varje fredag får eleverna frågor som de ska diskutera gruppvis som hjälper de att utveckla sin förmåga att använda lässtrategier, analysera, tolka budskap och resonera kring egna tankar och åsikter m.m. Eleverna arbetar självständigt med uppgifterna och jag cirkulerar mellan grupperna för att lyssna på deras läsning och resonemang för att ha underlag för bedömning. De ambitiösa eleverna som tar stort ansvar för sin egen inlärning stör sig på att vissa elever använder tiden till att fjanta sig och inte arbeta seriöst. Jag är en sträng lärare när det gäller att störa andra elevers lust att lära och studiero.  Jag hittade en enkel lösning på Pinterest från bloggen "Funkyinfourth" som skulle kunna inspirera de elever som fjantar sig att ta större ansvar för sitt beteende under läsgrupperna. Jag har tagit mig friheten att översätta dessa till svenska. Det hela går ut på att eleverna fyller i ett gruppomdöme om sina klasskamrater utifrån en nivåskala i slutet av bokcirkeln. Jag tror att fördelen med detta arbetssätt är att alla elever förstår vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att lyfta fram att det måste finnas ett tillåtande och hjälpsamt klimat. Jag har nu tänkt testa detta nästa vecka för att se hur väl det faller ut och höra vad eleverna tycker. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar