torsdag 19 juni 2014

Kan du bevisa det?


Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar