onsdag 25 juni 2014

Styckeindelning

Hur lär vi elever styckeindelning? 

Det finns egentligen inga fasta regler när det gäller styckelängd och styckeutformning (indrag- eller blankradsmarkeringar) utan det är upp till eleven/skribenten själv att välja utifrån texttyp och intentioner i texten. Styckemarkeringarna är dock tänkta att fungera som vägvisare för läsaren (så att läsaren lättare kan följa skribentens tankegångar). Skribenten kan välja att skapa stycken så att läsbarheten ökar eller så utgår man från estetiska eller litterära effekter. 

Ett stycke i en text är en innehållslig enhet; stycket har ett tema. Eftersom stycket är en innehållslig enhet bör eleven markera nytt stycke vid förändring i fråga om: tema, tid, rum, person, händelse, aspekt, perspektiv eller argument.

Källa: "Skrivboken" av Siv Strömqvist, Gleerups Förlag 2000

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar