onsdag 18 juni 2014

Hur bra har jag förklarat?

En lärare behöver löpande återkoppling på att undervisningen fungerar. 
Det händer att läraren frågar eleverna: Har ni förstått? De elever som oftast svarar på denna fråga har förstått och svarar därmed ja. De elever som inte har förstått vill oftast inte skylta med detta och undviker därför att avslöja att de inte förstått, speciellt om de är i minoritet. Först och främst är det viktigt för läraren att förflytta fokus från elevernas förmåga att förstå till att fokusera på sin egen förmåga att förklara. Inga elever ska behöva känna att de inte förstår, istället är det läraren som inte förklarat så att alla förstått. Genom att använda sig av dessa handsignaler kan läraren göra ett snabbt överslag hur många som har förstått (bedömningsskalan är uppkallad efter skaparen Marzano). Denna metod ger alla elever möjlighet att ange sin förståelse av lärarens undervisning på en skala (inte bara de elever som hörs). Jag inbillar mig också att det är en aning lättare för elever som inte förstått att visa detta på ett subtilt sätt då deras han blir en hand i mängden. Det finns naturligtvis en risk att de anger att de förstått trots att de inte har det men då handlar det om att arbeta med klassrumsklimatet. Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar