onsdag 25 juni 2014

Lässtrategier

Läs, tänk, markera!

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Markeringarna kan självklart användas på olika sätt. Att låta eleverna göra markeringar i marginalen på låneböcker från biblioteket kommer ju inte på fråga, även om det är med blyerts, men om de läser en medhavd privat bok hemifrån är det fullt möjligt med deras tillåtelse (men eftersom vi har en kostnadsfri skola är det givetvis inget alternativ). Däremot är det rent praktiskt möjligt att dela ut små post-it-lappar som eleverna kan fästa i marginalen i låneboken där de markerar sina tankar samtidigt som de läser, tankar som de sedan kan redovisa för dig, parvis, gruppvis eller i helklass. 

Ett annat alternativ är att du kopierar en text som du låter alla elever läsa och markera. Texten kan ni sedan gå igenom tillsammans på en Cleverboard eller liknande och delge varandra läsningsmarkeringarna, utbyta tankar helt enkelt.

Markeringarna kan också användas i samband med kamratrespons av varandras texter. Givetvis kan du använda samma uppsättning markeringar när du läser och ger respons på elevernas skriftliga alster.

Att använda sig av denna markeringsteknik:
  • kan bidra till att synliggöra de egna lässtrategierna som i sin tur kan hjälpa eleverna att bli bättre läsare
  •  kan vara ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att bedöma lässtrategier. 

Idén hämtad och översatt från  användaren "Just a Primary Girl" på hemsidan "Teachers Pay Teachers". 

Småningom tänker jag lägga ut ytterligare ett dokument med kompletterande symboler för markering av textredigering.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar